Niezbędne formalności po urodzenia dziecka.


Narodziny dziecka to jeden z najwspanialszych momentów w życiu Rodziców. Najpierw wielkie oczekiwanie, później radość i poukładanie na nowo swojego życia. Oprócz radości jaka nas wypełnia mamy też do załatwienia pewne formalności w urzędach. W końcu nasze dziecko jest nie tylko słodkim małym bobaskiem, jest ono obywatelem i musimy mu nadać niezbędne prawa.
Gdzie się udać? Jakie dokumenty ze sobą zabrać? Kto może dopilnować spraw urzędowych? Tych wszystkich wiadomości dowiecie się w tym jednym poradniku, a ponadto będziecie mogli pobrać potrzebne dokumenty.

↠Zgłoszenie narodzin dziecka do Urzędu Stanu Cywilnego
Fakt urodzenia dziecka zgłaszamy w Urzędzie Stanu Cywilnego, który znajduje się w miejscu, w którym dziecko przyszło na świat. Wcześniej była możliwość zgłoszenia narodzin dziecka w miejscowości zgodnej z miejscem zamieszkania. Teraz jeżeli mieszkamy np. w Łyszkowicach, a rodziliśmy w Łowiczu, to też w USC w Łowiczu dokonujemy zgłoszenia narodzin dziecka.

Niezbędne dokumenty, które musimy mieć przy sobie to po prostu dokument tożsamości. Oprócz tego rejestracji może dokonać zarówno mama, jak i tata. Jeśli rodzice są niepełnoletni lub po prostu z innych przyczyn nie mogą pojawić się w USC wtedy dopuszczalne jest zarejestrowanie maluszka przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego-do tego celu wymagane jest jednak pełnomocnictwo.

Zgodnie z obecnymi przepisami mamy 21 dni (od daty sporządzenia karty urodzenia) na zgłoszenie w USC faktu urodzenia dziecka. Kartę urodzenia sporządza szpital i przekazuje do właściwego USC w terminie 3 dni od jej sporządzenia. Rejestracja jest bezpłatna, a my otrzymamy 1 egzemplarz skróconego aktu urodzenia. Wraz z rejestracją noworodka w USC dziecko otrzymuje również zameldowanie. Co więcej, System Rejestrów Państwowych od razu generuje dla niego PESEL. Dzięki temu rodzice nie muszą chodzić do kolejnych urzędów, by tam załatwić tę sprawę.

↠Urlop macierzyński i rodzicielski↞

W kwestii urlopu macierzyńskiego nic nie zmieniło się od 2016 roku. Tak, jak do tej pory będą obowiązywały dwa rodzaje urlopów w związku z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). Razem to 52 tygodnie. Pamiętajmy, że to nie pełny rok i wpisując datę zakończenia musimy wpisać dokładnie 52 tygodnie (jeżeli dziecko urodziło się we wtorek, to urlop mamy do poniedziałku poprzedzającego pierwsze urodziny dziecka).

W przypadku narodzin wieloraczków długość urlopów wydłuży się: odpowiednio do 31-37 oraz 34 tygodni. Razem może to być od 65 do nawet 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci.

Będąc na urlopie rodzicielskim nadal będzie można pracować na maksymalnie 1/2 etatu u pracodawcy, który udziela urlopu. Jednak w 2017 roku pracujący na 1/2 etatu rodzic będący na urlopie rodzicielskim, będzie miał możliwość proporcjonalnego wydłużenia rodzicielskiego do maksymalnie 64 tygodni (68 w przypadku ciąży mnogiej).

Wniosek o urlop macierzyński należy złożyć w terminie do 14 dni od daty porodu do swojego pracodawcy. Pracownica może jednak złożyć jeden wspólny wniosek o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Wtedy przez 12 miesięcy będzie dostawała 80% wynagrodzenia.

↠Urlop ojcowski i tacierzyński↞

Przede wszystkim urlop ojcowski i tacierzyński to dwa różne rodzaje uprawnień świeżo upieczonego ojca. Zarówno z jednego, jak i drugiego przywileju mogą skorzystać tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Przede wszystkim urlop ojcowski od tacierzyńskiego odróżnia fakt, że z tego drugiego można skorzystać tylko w sytuacji kiedy mama dziecka zrezygnuje z części swojego urlopu macierzyńskiego. Urlop ojcowski z kolei może być wykorzystany niezależnie czy mama dziecka korzysta czy też nie z urlopu macierzyńskiego.

Jeśli chcecie między sobą podzielić urlop musicie wtedy odpowiednio wypełnić wnioski, które są do pobrania powyżej. 
Jak to ma wyglądać? Mama po upływanie 14 tygodni składa wniosek do swojego pracodawcy o rezygnacji z pozostałej części urlopu. Wniosek taki powinna złożyć najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Ojciec dziecka z kolei w swojej pracy składa pisemnie wniosek o urlop tacierzyński dołączając pisemną rezygnację matki dziecka z pozostałej części urlopu macierzyńskiego. We wniosku powinna znaleźć się informacja z jakiej części urlopu macierzyńskiego skorzystała już mama dziecka. Urlop tacierzyński rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu przez mamę urlopu macierzyńskiego.

Przypadająca długość urlopu ojcowskiego wynosi 14 dni kalendarzowych (czyli wliczamy w to soboty, niedziele, święta). Urlop ojcowski tata może wykorzystać już od 1 dnia narodzin swojego maluszka. Od 2016 roku w życie weszła zmiana, która pozwala nam wykorzystać urlop ojcowski w terminie do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy. Zmiana zakłada również możliwość wyboru w jakim wymiarze wykorzystamy urlop: jednorazowo 2 tygodnie czy dzieląc go na dwie części z czego żadna z nich nie może być krótsza niż 7 dni. Z urlopu ojcowskiego można również zrezygnować. Niestety nie należy się wtedy żadna rekompensata pieniężna za niewykorzystany urlop.

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika- ojca wychowującego dziecko. Zgodnie z art. 1823 § 2 Kodeksu pracy, pracownik powinien go złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Urlop ojcowski jest płatny w 100 %. Oznacza to, że pracownik-ojciec, który przebywa na urlopie otrzyma wynagrodzenie w takiej samej wysokości jakby pracował. Podkreślić należy, że urlop ojcowski nie wpływa na obniżenie wymiaru urlopu wychowawczego.

Wniosek wraz dokumentami pracownik składa do pracodawcy.


Każdemu ojcu przysługuje również urlop okolicznościowy w wymiarze 2 dni z tytułu urodzenia dziecka. Jak go złożyć? Jest to standardowy wniosek do pracodawcy o udzielenie urlopu okolicznościowego. Pracodawca będzie wymagał dołączenia do wniosku: wypisu dziecka ze szpitala albo aktu urodzenia dziecka. Jedno jest istotne, że pracodawca nie może takiego urlopu odmówić. Poza tym warto pamiętać, że taki urlop jest pełnopłatny.

Każdy tata może również ubiegać się o zwolnienie lekarskie na opiekę na żonę po porodzie. Wymiar takiego zwolnienia wynosi do 14 dni i może je wystawić każdy lekarz rodzinny lub lekarz w szpitalu wraz z wypisem. Wynagrodzenie podczas takiego zwolnienia płatne jest 80%.

↠Becikowe- 1000 PLN↞
Becikowe to nic innego jak jednorazowa wypłata 1000 zł za urodzenie dziecka. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem narodzonego maluszka i Twoje dochody na osobę nie przekraczają 1922 PLN netto, a matka dziecka była pod opieką lekarza ginekologa od co najmniej 10 tygodnia ciąży- możesz ubiegać się o wypłatę pieniędzy. Do tego celu należy udać się do Urzędu Gminy, Miasta lub Ośrodka Pomocy Społecznej i złożyć wniosek dołączając niezbędne dokumenty wymienione poniżej. Masz na to czas do 12 miesięcy od narodzin dziecka.

Niezbędne dokumenty do uzyskania becikowego:

 • → wniosek o becikowe
 • → dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport. 
 • → zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży — dostaniesz je od lekarza albo położnej, 
 • → samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego — jeśli instytucja, w której składasz wniosek, poprosi cię o takie oświadczenie, 
 • → oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny. Lista dokumentów, które potwierdzą dochód twojej rodziny, zależy od waszej sytuacji. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, jakie dokumenty musisz dostarczyć.

Jeżeli wnioskuje się o jednorazowe becikowe w 2017 roku do końca października to brane są dochody za rok 2015. Jeżeli jednak wniosek zostanie złożony już 1 listopada 2017 roku to brane są dochody za rok 2016.


Termin wypłaty becikowego zależy od terminu złożenia wniosku w danej instytucji. 
Do końca miesiąca — jeśli złożysz wszystkie dokumenty do 10 dnia miesiąca.
Do końca następnego miesiąca — jeśli złożysz wszystkie dokumenty po 10 dniu miesiąca. To, w jaki sposób dostaniesz pieniądze, zależy od urzędu. 

Możesz je dostać:
 • ↪przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
 • ↪przekazem pocztowym,
 • ↪w kasie urzędu.

↠Rodzina 500 PLUS↞
Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe.

Wniosek 500 Plus o zasiłek będą mogli złożyć rodzice, jeden rodzic, opiekunowie prawni lub osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem. Dokumenty można składać w Urzędzie Gminy lub Miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie lub za pomocą:
 • ➦ ePUE ZUS- |KLIK|
 • ➦ emp@tia- |KLIK|
 • ➦ ePUAP- |KLIK|
 • ➦ bankowość elektroniczna- sprawdź czy Twój bank ma taką możliwość

Wnioskować trzeba będzie co roku w okresie od 1 sierpnia do 31 października, a czas na jaki zostaną przyznane pieniądze to od 1 października do 30 września kolejnego roku.

Do wniosku 500+ należy dołączyć: 
 • ➦ Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu. 
 • ➦ Zaświadczenia o innych dochodach. 
 • ➦ Oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym. 
 • ➦ Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego). 
 • ➦ Zaświadczenia i dokumenty dotyczące wynagrodzenia należy dołączyć tylko w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów każdego pełnoletniego członka rodziny dotyczą roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (okres zasiłkowy – oznacza to okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych).

social media

Copyright © Zaraz-wracam.pl