Wygraj wejściówkę do 'Magicznych Ogrodów'- Regulamin konkursu.


"Magiczne ogrody” to niezwykłe połączenie natury z baśniowym światem. To pierwszy w Polsce ogród sensoryczny zbudowany w oparciu o oryginalną historię. 8 ha bajkowych kransoludów, wróżek i ogromnej gąsienicy to tylko część wspaniałych atrakcji, które znajdziemy niedaleko Kazimierza. Cudowna kraina, która swoją magią oczaruje nie tylko maluchy, ale także ich rodziców.

Za kilka dni ruszamy na podbój tego niezwykłego miejsca, a dla Was już dziś mam konkurs, w którym do wygrania jest 4 osobowy bilet do Magicznych Ogrodów.

Regulamin konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikami Organizatora, Sponsora, a także osoby spokrewnione lub z powinowacone z administratorem strony internetowej. Sponsorem nagrody są Magiczne Ogrody.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu.
4. Konkurs jest prowadzony na FanPage`u
5. Uczestnik może brać udział w konkursie wyłącznie w ramach jednej strony internetowej, zaś na konkretnej stronie internetowej – zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
6. Przyjmowanie prac konkursowych rozpoczyna się w momencie umieszczenia przez administratora strony informacji o Konkursie, a kończy się w wyznaczonym przez administratora terminie.
7. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie opublikowane na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o Konkursie przez Administratora, w formie komentarza pod wpisem zawierającym ogłoszenie o Konkursie.

Jaką atrakcję Magicznych Ogrodów chcielibyście odwiedzić i dlaczego ?

8. Konkurs trwa w terminie 18.08 do 25.08.2017 do godziny 23:59
9. Nagrodą w konkursie jest 4 osobowa wejściówka do Magicznych Ogrodów. 
10. Nie ma możliwości wymiany biletu na jego równowartość pieniężną.
11. Bilet jest ważny do 30 września 2017
12.Uczestnik zobowiązany jest do nienaruszania poprzez publikację pracy konkursowej praw osób trzecich, a w szczególności: majątkowych praw autorskich, osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych.
13. Uczestnik zobowiązany jest do niedostarczania innych treści o charakterze bezprawnym.
14. W przypadku naruszenia wymienionego w punkcie 8 lub 9, Organizator ma prawo usunąć prace konkursową Uczestnika i wykluczyć go z udziału w Konkursie.
15. Oceny prac konkursowych z upoważnienia Organizatora dokonuje jednoosobowo administrator strony, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności udzielonych odpowiedzi i wybiera dwie najlepsze pod wskazanym kątem odpowiedzi.
16. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje za pośrednictwem komentarza administratora strony pod wpisem zawierającym ogłoszenia o Konkursie, w terminie 2 dni od upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń.
17. Uczestnik którego praca konkursowa została uznana za najlepszą, zobowiązany jest powiadomić Organizatora w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu (bezpośrednio lub za pośrednictwem administratora strony internetowej) o swoim imieniu i nazwisko oraz adresie na który Organizator powinien dokonać doręczenia nagrody.
18. Organizator doręcza nagrodę w terminie 30 dni od dnia powiadomienia Organizatora o adresie do doręczenia nagrody, za pośrednictwem e-maila.
19. Niepodanie danych umożliwiających wysyłkę do doręczenia w przepisanym terminie oraz niepodjęcie przesyłki z Nagrodą pomimo jej podwójnego awizowania, skutkuje utratą prawa do nagrody

Będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz poniższy plakat konkursowy i polubisz mojego FanPage`a

Zwycięzcą konkursu w drodze losowania zostaje: 
MAGDALENA WASILEWSKA


Powodzenia!

social media

Copyright © Zaraz-wracam.pl